Advies

U staat aan de vooravond van een project of een aanbesteding en uw team heeft behoefte aan deskundig advies over de aanpak en (good) governance. Een deskundige frisse blik van buiten kan u helpen bij deze vraagstukken. Ik lever concreet en praktisch advies gebaseerd op mijn rijke praktijkervaring en sta uw team met raad en daad terzijde bij alle fasen van de verandering, waarbij voor u jarenlange kennis en ervaring beschikbaar komt. De belangrijkste keuzes, vanaf voorbereiding tot en met de beheerste uitvoering, kan ik samen met u maken, op een systematische en weloverwogen manier.

Ik ondersteun u en uw team op een breed scala aan onderwerpen, zoals bijvoorbeeld uw aanbestedingsstrategie, selectie- en gunningscriteria, projectbegroting en rapportage, de contractvorm en exit-strategie of Best Value Procurement (Prestatie-inkoop). Maar ook kan ik u adviseren op het vlak van regievoeren of (privacy) wet- en regelgeving. U krijgt adviezen die praktisch bruikbaar zijn en waarmee u uw project verder kunt helpen.

Neemt u vrijblijvend contact met mij op over de mogelijkheden indien u hierover van gedachten wilt wisselen. Dit is gratis en verplicht u tot niets en levert u nieuwe inspiratie en inzichten op!