Logius is gestart met een programma Sourcing om haar berichtenverkeer dienstverlening, beter bekend als de Digipoort dienstverlening, te continueren. De scope van het programma behelst de dienstverlening vanuit een tweetal contracten, te weten KIS (Keteninformatieservices) + EASI Managed Services (Europees Aanbesteden Samenwerking ICT). De KIS en EASI contracten lopen in resp. 2019 en 2020 af, het programma moet ervoor zorgen dat de dienstverlening na deze data gecontinueerd blijft.

De impact van dit programma (en de hierbij betrokken stakeholders) is zeer groot. Stakeholders -en hun klanten- zijn in belangrijke mate afhankelijk van de dienstverlening van KIS en EASI. De voortgang en snelheid van het project mogen echter geen onnodige hinder hiervan ondervinden. Het uitgewerkte governance model houdt rekening met beide aspecten: betrokkenheid van alle stakeholders op zowel bestuurlijk als inhoudelijk niveau en een compacte maar in voldoende mate vertegenwoordigde projectorganisatie.

Als Senior Adviseur sourcingbeleid en -strategie adviseer ik de voorzitter van de Expertgroep Sourcing. Voor het programma Sourcing is een aparte governance ingericht en binnen deze governance adviseert de Expertgroep Sourcing de Adviesraad Sourcing over strategische onderwerpen en signaleert belangrijke aandachtspunten. De Adviesraad Sourcing borgt de vraagarticulatie vanuit de afnemers. De adviezen van de Adviesraad zijn essentieel voor de kwaliteit van het programma en zijn zwaarwegend.

Wilt u meer weten over sourcingbeleid en -strategie? Ik vertel u graag meer, per mail, telefoon of tijdens een afspraak. Laat mij weten wat uw vraag of verzoek is, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook zelf contact met mij opnemen via 06 – 1334 5753 of info@marcelensing.nl